Business

Táto služba je určená pre spoločnosti, ktoré majú viac ako 5 počítačov.

V cene správy je neobmedzený počet servisných služieb, realizovaných online (vzdialeným pripojením technika) alebo výjazdom a pravidelná servisná prehliadka. Všetky služby a informácie o stave sw, hw a záloh dát má klient k dipozícii na našom Hurican portaly. Cena za správu je stanovená počtom počítačov. Sieťové komponenty ako tlačiareň, router a pod. sú zahrnuté do správy a nenaceňujú sa samostatne.

Cena | Služba  
Mesačný paušál za 1 PC  10 EUR
Mesačný paušál za 1 Server 39 EUR
Helpdesk 9/5
Počítače | tablet | smartphone | tlačiarne  
Pomoc pri HW problémoch
Pomoc pri inštalácii a upgrade HW
Nastavenie tlačiarní a skenerov
Zdieľanie súborov a tlačiarní pre pracovné skupiny
Operačný systém a aplikácie  
Podpora Windows 98|NT|2000|XP|Vista|7|8|8.1|10
Podpora pre MAC OS
Podpora štandardných aplikácii
Inštalácia a podpora Open Office, MS Office 98|2000|2003|2007|2010|13|16
Inštalácia antivírusu (AVG - 6 mes. skúš. verzia, ESET - 3. mes. skúš. verzia)
Optimalizácia rýchlosti počítača
Aplikácie tretích strán  
Diagnostika aplikácií tretích strán
Správa aplikácií tretích strán
E-maily a kalendáre  
Nastavenie e-mailov
Nastavenie kalendárov
Podpora e-mailov
Správa e-mailov
Individuálna záloha poštových schránok i
Serverové aplikácie  
Správa active directory
Správa e-mail servera (Exchange, Posix, ...) i
Správa VPN servera
Správa virtual servera (Wmware, ESX, ESXi, ...) 9 EUR
Správa databázového servera 39 EUR
Patch manažment
Inštalácia a upgrade serverových aplikácií i
Záloha dát
 
Nastavenie softvéru na zálohovanie (AVG LiveKive)
Nastavenie iného softvéru na zálohovanie
Správa záloh
Restore
Ďalšie služby
 
Dokumentácia správy počítačov
Monitoring serverov
Automatická kontrola staníc
Plán obnovy
Solution architekt
ISP manažment
Asset manažment a licenčný audit
Hromadné inštalície, upgrady OS a aplikácií i
Jednorázový presun a záloha e-mailov a dát i
Sťahovanie PC, telefónnych aparátov, tlačiarní a siete 10%
Tvorba, optimalizácia, upratanie kabeláže 10%
Školenie používateľov 10%
Profylaxia HW, čistenie 10%

 

       Služba je zahrnutá v paušálnej cene.
 −         Služba v danom paušále nie je možná.
...% Cena je účtovaná za každý úkon samostatne a na základe platného cenníka s % zľavou.
i       Cena bude stanovená na základe obhliadky, resp. časovej náročnosti.

Pravidelná kontrola je vykonávaná na základe požiadania zákazníka. Termín je potrebné nahlásiť 5 pracovných dní vopred spolu so zoznamom počítačov, na ktorých má byť kontrola vykonaná. Hurican zabezpečí technika, ktorý danú kontrolu vykoná v dohodnutom čase. Počítače zamestnancov zákazníka, ktoré majú byť zahrnuté do kontroly musia byť v dohodnutom čase prístupné.

Bezpečnosť dát našich klientov je pre nás absolútna priorita. Okrem nastavenia bezpečnosti siete Vám môžeme garantovať bezpečnosť dát aj prostredníctvom separátnej Zmluvy o ochrane dôverných informácii (NDA), ktorá bude súčasťou Zmluvy o vykonávaní komplexnej správy IT.

V prípade potreby, vieme garantovať správu IS formou SLA (Service Level Agreement), garantujeme reakčné doby na začatie riešenia problému v pracovných aj mimo pracovných časoch.

V prípade záujmu Vám vieme vypracovať individuálnu ponuku.