Tvorba káblových trás

Aby váš systém fungoval, jeho jednotlivé komponenty musia byť vzájomne prepojené.

Dopravu neúčtujeme. Na služby sa vzťahuje záruka podľa Obchodných podmienok spoločnosti Hurican s.r.o.

Služba Rozsah úkonov V servisnej
pobočke
Výjazd k
zákazníkovi
Hurican
online
Vytvorenie káblovej trasy
 
Naši technici sú pripravení zalištovať, prípadne inak upraviť a skryť prepojené káble tak, aby nepôsobili rušivo vo vašom interiéri.
  • dôkladne si prezrieme miesto montáže
  • upozorníme na možné montážne problémy a navrhneme ich riešenie
  • poskytneme vám podrobný popis prác potrebných pre vytvorenie káblovej trasy
  • vykonáme potrebné úkony súvisiace s uložením káblov tak, aby nepôsobili rušivo vo vašom interiéri (zalištovaním, vložením do ochranného puzdra, umiestnením za sadrokartónovú stenu/strop a pod.)
 


29,90 EUR/hod.