Copyright

Nositeľom autorských práv k tejto web stránke je spoločnosť Hurican Slovakia, s.r.o. Akékoľvek použitie týchto web stránok, informácií, značiek, obrázkov, popisov produktov, prípadne dokumentov umiestnených na web stránkach tretích osôb je podmienené súhlasom nositeľa.

Hurican Slovakia, s.r.o. sa usiluje o aktuálnosť poskytovaných informácií na web stránkach, a preto sú pravidelne upravované a kontrolované. Najpriek tomu nemôže Hurican Slovakia, s.r.o. zaručit úplnú presnosť obsahu. Hurican Slovakia, s.r.o. si súčasne vyhradzuje právo meniť či upraviť poskytnuté informácie bez predchádzajúceho upozornenia.