Internet a domáce siete

Nastavíme vaše pripojenie do Internetu tak, aby fungoval bezpečne a bez problémov.

Dopravu neúčtujeme. Na služby sa vzťahuje záruka podľa Obchodných podmienok spoločnosti Hurican s.r.o.

Služba Rozsah úkonov V servisnej
pobočke
Výjazd k
zákazníkovi
Hurican
online
Nastavenie/oprava pripojenia do Internetu

Máte problém s vašim internetovým pripojením?
 • nastavíme pripojenie na Internet
 • nainštalujeme potrebný modem a softvér
 • nastavíme email
 • v prípade nefunkčnosti nájdeme problém a odstránime ho
 • skontrolujeme bezchybnosť pripojenia

 
19,90 EUR


39,90 EUR
Pridanie zariadenia do domácej počítačovej siete
 
Nastavíme vaše pripojenie do Internetu tak, aby fungoval bezpečne a bez problémov.
 • zapojíme zariadenie do existujúcej počítačovej siete
 • ukážeme vám, ako ho používať
 • zapájame napríklad: PrintServer, Tlačiareň, PC, Playstation, …
 


39,90 EUR


Nastavenie domácej počítačovej siete
 
Nastavíme vaše pripojenie do Internetu tak, aby fungoval bezpečne a bez problémov.
 • zistíme dôvody nefunkčnosti siete
 • odstránime problémy siete
 • skontrolujeme správnu funkčnosť siete
 


39,90 EUR
Nastavenie bezpečnosti siete WiFi

Približne 80% domácich WiFi sietí nie je zabezpečených, zabráňte, aby niekto mimo vášho bytu mohol sledovať vašu prácu na počítači.
 • nastavíme bezpečnosť existujúcej WiFi siete dvoch počítačov
 • otestujeme napadnuteľnosť siete
 • v prípade potreby odporučíme ďalšie bezpečnostné služby
 


39,90 EUR


Bezdrôtová domácnosť

Používajte Internet, tlačiarne, súbory v celom byte alebo v kancelárii prostredníctvom bezpečnej siete.
 • pripojíme dva počítače
 • nastavíme bezpečnosť
 • nastavíme používanie minimálne jedného adresára
 • nastavíme používanie jednej funkčnej tlačiarne
 • naučíme vás vzdialene používať súbory, sieťovú tlač
 


49,90 EUR
Inštalácia domácej počítačovej siete

Používajte Internet, tlačiarne, súbory v celom byte alebo v kancelárii prostredníctvom bezpečnej siete.
 • pripojíme dva počítače
 • nastavíme bezpečnosť
 • nastavíme používanie minimálne jedného adresára
 • nastavíme používanie jednej funkčnej tlačiarne
 • naučíme vás vzdialene používať súbory, sieťovú tlač
 


49,90 EUR