Upgrade počítača

Chceli by ste pridať nový hardware a zvýšiť výkon PC?

Dopravu neúčtujeme. Na služby sa vzťahuje záruka podľa Obchodných podmienok spoločnosti Hurican s.r.o.

Služba Rozsah úkonov V servisnej
pobočke
Výjazd k
zákazníkovi
Hurican
online
Upgrade počítača

Chceli by ste pridať nový hardware a zvýšiť výkon PC?
  • zariadenie pripojíme, nainštalujeme potrebné káble
  • správne nainštalujeme všetky potrebné ovládače
  • nastavíme zariadenie podľa Vašich potrieb
  • naučíme Vás s ním pracovať


19,90 EUR


39,90 EUR