Aktualizácia softvéru

Potrebujete nainštalovať up-to-date softvér na vašom iPhone, iPad alebo inom smartphone?

Dopravu neúčtujeme. Na služby sa vzťahuje záruka podľa Obchodných podmienok spoločnosti Hurican Slovakia, s.r.o.

Služba Rozsah úkonov V servisnej
pobočke
Výjazd k
zákazníkovi
Hurican
online
Aktualizácia softvéru

Potrebujete nainštalovať up-to-date softvér na vašom iPhone, iPad alebo inom smartphone?
  • nainštalujeme a nastavíme program podľa vašich požiadaviek
  • ukážeme vám základy jeho používania


9,90 EUR