Nastavenie emailov

Potrebujete nastaviť emaily na vašom iPhone, iPad alebo inom smartphone?

Dopravu neúčtujeme. Na služby sa vzťahuje záruka podľa Obchodných podmienok spoločnosti Hurican Slovakia, s.r.o.

Služba Rozsah úkonov V servisnej
pobočke
Výjazd k
zákazníkovi
Hurican
online
Nastavenie emailov

Potrebujete nastaviť emaily na vašom iPhone, iPad alebo inom smartphone?
  • nastavíme prístup k vašej emailovej schránke
  • vysvetlíme základy používania emailov na vašom zariadení
  • skontroluje bezchybnosť nastavenia


9,90 EUR