Bezdrôtová domácnosť

Už zopár rokov zaznamenáva obrovský rozmach bezdrôtová technológia - WiFi.

Čo sa skrýva za skratkou WiFi, či presnejšie, čo výnimočné prináša?

Čo je WiFi

WiFi je bezdrôtová technológia prenosu dát. Skratka je umelým pojmom vytvoreným pre lepší marketing evokujúci spriaznenosť s HiFi, WiFi neznamené Wireless Fidelity ako sa občas prezentuje.

WiFi vzniklo ako prirodzená požiadavka trhu na mobilitu v IT oblasti. Prenosný notebook s WiFi je určite praktickejší ako notebook pripojený na sieť kabelážou. O priemyselných využitiach v skladoch a prevádzkach nehovoriac. Posledné obdobie je v znamení rozšírenia WiFi aj domácnostiach, kde odkrýva nové možnosti pre prácu i pre zábavu.

WiFi v domácnosti slúži na prenos dát medzi zariadeniami ako sú počítače, tlačiarne, herné konzoly, domáce multimediálne centrá ako aj na pripojenie do internetu. To všetko bez potreby vybudovať kabeláž. WiFi používa pri prenose dát elektromagnetické vlnenie nízkeho výkonu v pásme vyčlenenom regulačným orgánom. V Európe sa jedná o pásmo 2,4 GHz.

Ako pri každej technológii, zo začiatku každý z výrobcov vyrábal vlastnú technológiu bez zásadnejšej snahy o možnosť spolupráce so zariadeniami iných výrobcov. V roku roku 1997 vydal standardizačný inštitút IEEE štandard pre bezdrôtové siete pracujúce v pásme pod číslom 802.11. Rýchlosť na úrovni 2 Mb/s však nebola v porovnaní s klasickými sietami dostatočne efektívna. Preto v roku 1995 výrobcovia špecifikáciu rozšírili na štandard schopný ponúknuť rychlosť až 11 Mb/s a v roku 2003 na štandard 802.11g s rýchlosťou až 54 Mb/s. Najnovšia špecifikácia 802.11n poskytuje až 108 Mb/s.

Ako sa dá WiFi využiť v domácnosti

Krátka odpoveď na otázku je, že použite WiFi všade tam, kde nechcete či nemôžete vybudovať pevnú kabeláž alebo priamo požadujete mobilitu.

Buďme konkrétnejší. Nástup masovej produkcie výrazne znížil výrobné ceny, vďaka čomu začali WiFi používať aj výrobcovia spotrebnej elektroniky IT. Ako prvá zabudovala SONY technológiu do HiFi veže, vďaka čomu bolo možné prehrávať na veži hudobné súbory priamo z počítača bez nutnosti prepojenia káblom. V súčasnosti sa vyrábajú DVD prehrávače schopné prehrávať z pevného disku video a audio súbory, ale zároveň umožnujú aj pozeranie filmu na ňom púštaného sledovať na viacerých TV či počítačoch. Samozrejme bez nutnosti prepojenie káblom. Klasickým prípadom je tlač na WiFi tlačiareň, ktorá je v inej izbe bytu.

Momentálne najviac rozšíreným použitím WiFi v domácnostiach je pripojenie sa na internet z notebooku vybaveného WiFi kartou, ktorá sa bezdrôtovo spojí so zariadením zvaným Prístupový bod (alebo AP – tzv. Access point). Prístupový bod sa môže ďalej do internetu pripájať cez ďalší prístupový bod alebo pevnú sieť. Mnoho hotelov, reštaurácií, barov či prevádzkovatelia oddychovo-relaxačných priestorov a mestské časti poskytujú WiFi konektivitu na internet v oblastiach označovaných ako WiFi Spot.

Spomínané možnosti WiFi v oblasti domácej zábavy predstavujú hracie konzoly ako sú Xbox 360 od spoločnosti Microsoft, DS a Wii od Nintendo alebo Playstation od Sony. Zariadenia jedného výrobcu je možné pripojiť medzi sebou a na internet bez potreby zložitého nastavovania a zábava môže začať okamžite.

Ako si zriadiť WiFi domácnosť

Základom domácej WiFi siete je vybavenie sa vhodným hardvérom na základe predpokladaného využívania. V dnešnej dobe ponúkaný štandard umožňuje vysoké prenosové rýchlosti ako aj zabezpečenie pripojenia.

Najjednoduchšie je začať kúpou smerovača (routera), ktorý bude domácnosť na jednej strane pripájať k poskytovateľovi internetu a na druhej má zabudovanú technológiu Wi-Fi pre pripojenie domácich zariadení. Ak je domácnosť členitá, poprípade železobetónová konštrukcia zoslabuje signál v niektorých oblastiach je vhodnejšie na klasický smerovač pomocou pevnej kabeláž pripojiť viacero vhodne umiestnených prístupových bodov.

Po zriadení takejto kostry siete sa môže začať s pripájaním ostatných WiFi zariadení. Moderné notebooky majú tradične integrovanú kartou WiFi, podobne ako niektoré modely počítačových tlačiarní. Ak máte stolový počítač, je potrebné dokúpiť sieťovú kartu Wi-Fi do slotu PCI alebo USB. V prípade domácej elektroniky je WiFi funkcionalita poskytovaná zabudovaným zariadením podobne ako v notebookoch, výrobcovia sa radi pochvália veľkou nálepkou, že zariadenie má WiFi pripojenie… Po nakonfigurovaní zariadení je možné ich začať využívať.

Bezpečná WiFi domácnosť

Keďže WiFi signál má v závislosti od podmienok dosah okolo 90 metrov na priestranstvách a desiatky metrov v budovách je možné jeho využívanie kýmkoľvek, pokiaľ nie je sieť zabezpečená. Základnú hrozbu pri zneužití WiFi predstavuje pripájanie sa “na čierno” – určite si nikto neželá aby cez pripojenie, za ktoré platí poskytovateľovi internetu sa pripájal niekto ďalší. Nepomerne horším prípadom je, keď niekto “počúva” dáta, ktoré sa prenášajú medzi vašim počítačom a internetom, napríklad keď vykonávate internetbanking… Väčšina zariadení prichádza od výrobcov nastavená len na základnú bezpečnosť, naviac s heslami, ktoré sú jednotné v rámci výrobcu a verejne známe…

Zabezpečenie WiFi je možné na viacerých úrovniach, ktoré pokrývajú rôzne časti WiFi komunikácie. Na najjednoduchšej úrovni sa jedná o filtrovanie MAC adries (pripoja sa len tie zariadenia, ktoré máte v domácnosti), ďalej sa dá bezpečnosť zvýšiť prostredníctvom autentifikcie (používateľ musí pri prvom pripojení sa zadať správny kód) až v najvyšej úrovni je všetka komunikácia zašifrovaná. Momentálne je za pomerne bezpečný štandard považované šifrovanie metódu WPA.