Starajte sa o svoje dáta

alebo Všetko, čo ste nevedeli o mazaní dát

Prečo dôkladne mazať súkromné dáta

Každý sa určite raz dostal do situácie, že predával alebo daroval ďalej svoj počítač, poprípade sa počítač presúval inému kolegovi v zamestnaní. Na počítači sa nachádzalo mnoho osobých údajov alebo dôležitých firemných dát, ktoré rozhodne neboli určené ďalším osobám. Ako majiteľ ste určite tieto dáta vymazal, nepochybne aj vyčistil Kôš (Recycle Bin), poprípade preformátoval pevný disk a preinštaloval operačný systém.

Tieto opatrenia však nemusia byť dostatočné. Odhodlaný bežný používateľ výpočtovej techniky s prístupom k internetovému vyhliadaču si dokáže v priebehu pár minút nájsť špeciálne programy, ktoré mu umožnia vaše domnele zmazané údaje prečítať. Ako predísť takémuto riziku?

Čo je to dôkladné zmazanie dát

Pod dôkladným vymazaním dát sa rozumie také zmazanie dát, kedy je za hranicou v súčasnosti známych technoloógií opätovné prečítanie takto vymazaných údajov. Ľudovo povedané, nedokáže ich obnoviť ani tajná služba…

Ako to funguje? Najskôr dačo o tom ako počítač ukladá dáta na pevný disk. Operačný systém počítača pre lepšiu manipuláciu s dátami si ich na pevnom disku tieto organizuje do blokov dát. Konkrétnemu spôsobu organizácie sa hovorí súborový systém. V rámci súborového systému potom existujú súbory, ktoré požívateľ počítača vníma ako jednotlivé dokumenty, obrázky a videá. Klasické zmazanie dát v počítači potom priebeha tak, že operačný systém miesto, kde sa súbor nachádza určený na zmazanie proste vyhlási za prázdne. Pôvodné dáta sa tam však na nachádzajú a budú prepísané novými dátami až vtedy, keď bude dané miesto na pevnom disku potrebné. K zmazaniu ako si predstavujeme utretie kriedou zapísanej školskej tabule špongiou teda nedochádza. Naviac, preformátovanie pevného disku, hoc aj na nízkej úrovni, je v princípe rovnako neučinné z pohľadu dôkladného zmazania dát.

V praxi sa dôkladné vymazanie dát realizuje tak, že špeciálne programy, ktoré komunikujú priamo s pevným diskom mnohonásobne prepíšu tie miesta na disku, kde sa nachádza súbor určený na vymazanie. Mnohonásobným prepisom (v extrémnom prípade až 36x) sa zaistí, že ani špeciálne nástroje v laboratóriach nedokážu určiť pôvodné dáta (v zmysle zbytkovej hodnote magnetizácie disku).

Ako teda dôkladne zmazať súkromné dáta

Veľmi jednoducho… Existujú programy na dôkladné zmazanie dát, ktoré spĺňajú štandardy pre mazanie dát mnohých ministerstiev obrany vo svete. A úplne najlepšie je, že takéto typy programov sú k dispozícii aj legálne zadarmo, tzv freeware.

Progam po inštalácii umožňuje vybrať si, ktoré súboru sa majú dôkladne vymazať a ako veľmi dôslednú metódu použiť. Následne je súbor vymazaný. Pri voľbe veľmi dôkladných metód treba vziať do úvahy, že pre veľké objemy dát sa môže jednať o dlhú dobu mazania, typicky hodiny až poldeň.