Inštalácia a montáž satelitu

Namontujeme, nastavíme a zaškolíme Vás, ako používať nainštalovaný satelit.

Dopravu neúčtujeme. Na služby sa vzťahuje záruka podľa Obchodných podmienok spoločnosti Hurican s.r.o.

Služba Rozsah úkonov V servisnej
pobočke
Výjazd k
zákazníkovi
Hurican
online
Inštalácia a montáž satelitu
 
Namontujeme, nastavíme a zaškolíme Vás, ako používať nainštalovaný satelit.
  • dôkladne si prezrieme miesto montáže
  • upozorníme na možné montážne problémy a navrhneme ich riešenie
  • namontujeme satelit
  • integrujeme a prepojíme ho s ďalšími komponentmi
  • upravíme a zopneme káble
  • upraceme a vyčistíme pracovné miesto
  • ukážeme vám, ako používať nainštalovaný satelit
 


69,90 EUR
Nastavenie satelitu
 
Nastavíme satelit a zaškolíme Vás, ako ho používať.
  • naladíme správne satelit
  • skontrolujeme bezchybnosť nastavenia
  • ukážeme vám, ako používať satelit
 


39,90 EUR